Loading...
SMEĐE ALGE2019-04-16T17:42:15+01:00

SMEĐE ALGE

Vrsta: DICTYOTA LINEARIS

Stanište: stenovita i kamena dna
Dubina: 0-40 m
Status: /

Vrsta: DICTYOTA DICHOTOMA

Stanište:  Stenovita i kamenita dna litorala i sublitorala.
Dubina: 1-20 m
Status:  /

Vrsta:  PADINA PAVONICA

Stanište: osvetljena,stenovita dna mediolitorala i gornjeg infratoriala
Dubina: 2-20 m
Status: /

Vrsta:  ECTOCARPUS SP.

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: COLPOMENIA SINUOSA

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: CYSTOSEIRA AMENTACEA

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: CYSTOSEIRA COMPRESSA

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: CYSTOSEIRA CORNICULATA

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: CYSTOSEIRA CRINITA

Stanište: Češće u čistijim delovima kamenitog dna infralitorala sa velikom vertikalnom providnošću vodenog stuba.
Dubina: 0-6 m
Status:  Zaštićena vrsta

Vrsta: CYSTOSEIRA BARBATA

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: CYSTOSEIRA FOENICULACEA SSP. TENUIRAMOSA

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: CYSTOSEIRA SPINOSA

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: CLADOSTEPHUS SPONGIOSUS

Stanište: Stene i kamenje mediolitorala i gornjeg infralitorala, često u blizini peskovitih podloga.
Dubina: 0-6 m
Status:  /

Vrsta: HALOPTERIS SCOPARIA

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: HALOPTERIS FILICINA

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: TAONIA ATOMARIA

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta: SCYTOSIPHON LOMENTARIA

Stanište: Stene litorala izložene talasima, vrlo čest u marinama i lukama, na prilepcima i dagnjama.
Dubina: 0-1 m
Status:  /

Vrsta: SARGASSUM VULGARE

Stanište: /
Dubina: /
Status:  /

Vrsta:   DICTYOPTERIS POLYPODIOIDES

Stanište: Stene sublitorala.
Dubina: /
Status:  /

ZELENE ALGE (CHLOROPHYTA)

SAZNAJTE VIŠE…

SMEĐE ALGE (PHAEOPHYTA)

SAZNAJTE VIŠE…

CRVENE ALGE (RODOPHYTA)

SAZNAJTE VIŠE…