Loading...
Područje Ratac2019-04-16T17:42:18+00:00

PODRUČJE RATAC

Okolina rta Ratac predstavlja oblast izuzetnog biodiverziteta, iako je brojnost nekih jedinki izuzetno mala, pre svega zbog antropogenog uticaja i konstantnog neodrživog ribolova uz pomoć nedozvoljenih sredstava. Šljunkovite plaže, stenovita obala, kamenito dno, pesak i mulj, kao i jedna podvodna pećina, predstavljaju pogodno stanište za veliki broj morskih organizama. Od zaštićenih i ugroženih vrsta posebno se izvaja jedna od najstarijih podvodnih livada Posedonia oceanica, sa prisustvom Pinna nobilis, kao i znatan broj Epnephelus marginatus koja je nekada u velikom broju naseljavala ovo područje. Do sada su registrovane i zaštićene vrste Litophaga litophaga i Scyllarus arctus,ali i invazivna Caulerpa cylindracea.

KARTE PODRUČJA RATAC