Loading...
PEĆINE2019-04-16T17:42:20+01:00

PEĆINE

Opis staništa: “Uglavnom se smatra da su to prirodno formirane šupljine u stijenama u koje može ući čovjek, duže od 5m, a koje se nalaze ispod morske površine ili su djelimično potopljene. Morske pećine su uglavnom stvorene radom talasa i slatke vode koja protiče kroz pukotine i erodira stijene tokom miliona godina. Ponekad se stvaraju ogromne pećine sa stalaktitima i drugim pećinskim ukrasima, a u nekim slučajevima krov pećine kolabira pa nastaje mala uvala gdje se na bočnim zidovima mogu
vidjeti pećinski ukrasi. U morskim pećinama vladaju mnogo drugačiji uslovi spoljašnje sredine u odnosu na otvoreno more. “

Pročitati više u :
1. Istraživanje budućeg zaštićenog područja u moru “Platamuni” i susjednog poluostrva Luštica sa posebnom pažnjom na morske pećine kao potencijalno stanište za ugroženog sredozemnog tuljana

2. Nastavak istraživanja morskih pećina i staništa za morske medvedice (rt Platamuni – rt Voluica)