Loading...
Kultura Stari Ulcinj2019-04-16T17:42:30+01:00

STARI ULCINJ – ISTORIJA I KULTURA

Stari Ulcinj je ostrvo, koje je bilo naseljeno još od rimskih vremena. Na ovom mjestu se pretpostavlja da je postojao ”spekulum” – rimska osmatračnica (o čemu svjedoči rimski arheološki materijal), da bi s vremenom ostrvo bilo obujmljeno bedemima za koje se pretpostavlja da pripadaju jednoj manjoj monaškoj zajednici, sa crkvom (sa podzemnim grobnicama, cistjernama i pratećim objektima-konacima). Ostrvo se po prvi puta pominje 1376. godine („in mari Dulcinii veteris“), a javlja se i kao Dulcigno Vechio na starim Venecijanskim kartama 17. vijeka. Arheolška istraživanja obližnjeg podmorja ukazuju na veoma veliku pomorsku živost, pa se pretpostavlja da kao stanište ono egzistira u 8. vijeku(na osnovu ostataka brodoloma iz tog perioda, a koji se nalazi ispod samogsjeveroistočnog ruba velikog grebena), a da se faza sa crkvom i konacima veže za period 10-11. vijeka. Stari Ulcinj je jedan od najneistraženijih lokaliteta u Crnoj Gori. Ono što je karakteristično za njega jeste geografska pozicija, i još uvjek prisutno vjerovanje u narodu da je ovdje počeo ulcinjski život, te da se nakon izvjesnog vremena prebacio na mjesto današnjeg Ulcinja, što ni približno nije tačno. (Ulcinj je stari ilirski i ilirsko-helenistički grad iz 4.vijeka prije nove ere sa svim osobinama jednog od najstarijih naselja na Jadranu).

arheolog Mladen Zagarčanin