Loading...
Kultura Ratac2019-04-16T17:42:30+01:00

RATAC – ISTORIJA I KULTURA

Na rtu koji razdvaja Barski i Sutomorski zaliv nalazi se Ratac, jedan od najpoznatijih benediktinskih manastira na istočnoj obali Jadranskog mora. To je kompleks građevina koje su sukcesivno nastajale u periodu od 11. do 16. vijeka, a pretpostavlja se da je i nakon njegovog zapušćivanja manastir bio neka vrsta kastela- ”fortilicium”, kako se pominje u pisanim izvorima. Kompleks se nalazi na blago isturenom rtu, po kome je i dobio ime, a njegov prvi patron je Sveti Mihilo, čiji je kult prenesen iz Južne Italije i koji je bio poštovan sve do 14. vijeka kada je zaštitnica manastira postala Presveta Bogorodica. Prvi put se pominje 1247. godine a zatim mnogo puta u pisanim izvorima vezanim za bogat i plodonosan život u manastiru. Da je bio jedan od najbogatijih manastira, pod pokroviteljstvom kraljevske loze Nemanjića, govori i „Milutinova povelja“ iz 1306. godine. Po nagovoru svoje majke Jelene,Milutin obdaruje manastir velikim posjedima, koji sežu do današnjih ogranaka opšine Budva, sa sjeverozapadne, i sve do sela Zubaca i vrhova Sutormana sa sjeveroistočne strane, gdje se graničio sa Vranjanskim metohom. Današnje Sutomore je dobio ime po manastiru Ratac (Su-je prefiks za sveti, dok je Morštica, ili Morica ime koje se koristi za Svetu Bogorodicu). Tako je nekadašnji Spič (hospicium – lat. prihvatilište, karantin), postao Sutomore, dok je feudalno naselje nastalo u selu Brca, gdje se očuvala tipična srednjovjekovna arhitektura. Brojni tragovi antičkih brodoloma u okolini Ratca svedoče o tome da se oduvijek nalazio i na važnom pomorskom i trgovačkom putu. Ostaci manastirskog kompleksa su kao spomenik kulture od velikog značaja (II kategorija) zaštićeni Riješenjem 01-1673/11961. g.

arheolog Mladen Zagarčanin

Dokumenti:

Arheologija: J. Presel, Ratac 1913.