Loading...
Kultura Platamuni2019-04-16T17:42:31+01:00

PLATAMUNI – ISTORIJA I KULTURA

Ovde opisano buduće zaštićeno područje u moru Platamuni proteže se od rta Platamuni ka sjeverozapadu do uvale Žukovac, i grebena Kalafat (tzv. seka Albaneze). Ovo je najnepristupačniji dio crnogorske obale, sa mora i sa kopna – odlikuju ga strme litice koje se spuštaju u duboko more. Platamuni su jedan od najisturenijih rtova na ovom dijelu obale, a time i jedan od najznačajnijih mjesta za „spekulum“-svetionik, još odantičkih vremena. U samoj blizini ima ostataka tragova života iz vremena praistorije, a najpoznatiji su tumuli i gradine. Smatra se da je ovdje, na rubu grbaljskog grebena, sahranjivanje započeto još u bronzanom dobu. Ispod platamunskih hridi danas postoji mala zavjetna crkvica napravljena na stijeni (hrid Sv. Nikole), koja je novijeg doba. Duž ovog dijela obalenailazimo na amforišta uz stjenovitu obalu, koja svjedoče o veoma razvijenoj trgovini u antici.U dubokom moru ispred Platamuna nalaze se brojne brodske olupine, poput ”Maria Pompei” (potonula 1941.g.) i ”Karlota” (potonula 1942.g.).Ovaj prostor se prema sjeverozapadu završava uvalom Bigova. To je jedna od najznačajnijih antičkih grčkih i rimskih luka na crnogorskom primorju. Smatra se da je ovdje bio centar Municipiuma Civiuma Romanoruma koji je u rimskim izvorima zabilježen kao Acruvium, od koga je nastao kasniji naziv za Grbalj (Agruvium, Grispolis, slovenski Grbalj) Na obali ima ostataka rimskih građevina, a pod vodom hiljade fragmenata amfora. Bigovo je još uvek jedan od najneistraženijih antičkih lokaliteta na Jadranu.

arheolog Mladen Zagarčanin