Loading...
Kultura Katič2019-04-16T17:42:31+01:00

KATIČ – ISTORIJA I KULTURA

Pod ovim imenom je planirano prvo zaštićeno područje u Crnoj Gori koje se prostire od rta Skočiđevojka do uvale Maljevik. Naziv potiče od imena većeg od dva ostrva koja se nalaze ispred Petrovca. To je prebogat kulturno-istorijski kraj plemena Paštrovića, koji su vjekovni čuvari mnogih tradicija i kulture ovog prostora. Arheološka istraživanja su dokazala da se Petrovac razvio oko jedne velike rimske vile marittime, nastale u II vijeku, a koja je stradala početkom VII vijeka. Najnoviji arheološki podaci svjedoče da je rimska vila u Petrovcu imala još nekoliko faza i pregradnji. U srednjem vijeku Petrovac se zvao Lastva, a zatim Castel Lastva, po manjem utvrđenom Lazaretu smještenom na hridi kraj mora. Cijela oblast je protkana velikim brojem crkvica i manjih kapela, dok je najpoznatija Crkva Svete Neđelje, smještena na istoimenom školju, koja sa obližnjim Katičem čini jedinstvenu ambijentalno-istorijsku i prirodnu cjelinu. Cijelim ovim prostorom, i u istorijskom i u duhovnom smislu dominira manastir Gradište, izviše Buljarice, sa tri crkve (Svetog Save, Svetog Nikole i Uspenja Bogorodice), i on postaje centar paštrovskog monaštva, zajedno sa manastirom Reževići i Praskvicom. Svi su izvanredni primjeri srednjovjekovne i post srednjovjekovne arhitekture sa vanredno vrijednim živopisima, od kojih se najviše ističe živopis popa Strahinje iz Budimlja, u crkvi Svetog Nikole na Gradištu. Krajnji limes ovog područja je utvrđenje Nehaj, sa crkvom Svetog Nikole i kompleksnom venecijansko-turskom fortifikacijom, i Velji Grad, na kome se nalazi velika ilirska gradina, i zavjetne crkve: Svete Trojice i Svetog Ilije.Velji grad dominira uvalom Maljevik, gdje je pronađen majdan kamena iz antičkih vremena, dok se obrađeni kameni blokovi i stubovi nalaze kao podvodni arheološki lokalitet u plićaku zaliva. Nedaleko u zaleđu je i najstariji praistorijski tumul u ovom dijelu Jadrana, star 5000 godina.

arheolog Mladen Zagarčanin